IK POLİTİKALARI

IK POLİTİKALARI


En önemli ve kıymetli sermayesinin insan kaynağı olduğuna inanan İnelsan İnşaat’ın İK Politikası “mesleğinde uzman, motivasyonu yüksek, sosyal yetkinliğe sahip, katma değer yaratan çalışan profili oluşturmak, insan kaynağını doğru yönetmek, yönlendirmek, motive etmek ve geliştirmek” üzerine kurulmuştur.

İNSAN KAYNAKLARI PRENSİPLERİMİZ

 • Seçim sürecinden başlayarak bütün süreçlerde çalışanlarımıza fırsat eşitliği de dahil olmak üzere adil ve dürüst uygulamaları gerçekleştirmek,
 • Doğru kişilerin doğru pozisyonlarda istihdamını sağlamak,
 • Yeni pozisyonlar için öncelikle Holdingiçerisindeki insan kaynağını değerlendirmek,
 • Çalışanların bilgive yeteneklerine uygun görevler almasını sağlamak,
 • Her kademedeki çalışanların moralve motivasyonunu en üst düzeyde tutmak, aile bilinci oluşturmak,
 • İş sağlığı ve güvenliği açısından sağlıklı, güvenlive huzurlu bir çalışma ortamı oluşturmak,
 • Çalışanlar için eğitimihtiyaçlarını belirlemek, eğitim programları hazırlamak ve uygulamak,
 • Çalışan performanslarını objektif kriterlere göre değerlendirmek ve ödüllendirmek
 • Üniversite öğrencilerine staj imkânı sunmak,
 • Açık iletişimortamı sağlamak,
 • Personelin tüm özlük haklarınıkorumak ve geliştirmek,
 • İnsan Kaynakları Yönetimi ile ilgili politikaları sistemli şekilde gözden geçirmek, geliştirmek ve güncellemektir.