Çevre Politikası

Çevre Politikası


Firmamız çevre konusunda aşırı derecede duyarlıdır. Tesislerimizin çevreye olumsuz etki yapmaması için gerekli tedbirler alınmış ayrıca, Tesislerimizin çevresinde yapılan peyzaj çalışmalarıyla betonla yeşil ahenk içerisinde bir arada yaşatılmıştır.

Firmamızın Çevre Politikası

  • Çevre mevzuat ve yönetmeliklerinde belirtilen hususlara uyulması hususunda duyarlıyız,
  • Firmamızın faaliyette bulunduğu sahadaki; Flora ve faunanın , gelecek nesiller tarafından bizlere emanet bırakıldığı ve onlarında en az bizim kadar yaşama hakkının olduğuna inanmaktayız,
  • Firma çalışanlarını devamlı olarak çevre konusunda duyarlı ve hassas olmaları yönünde eğitmenin görevimiz olduğu bilincindeyiz,
  • Ekolojik dengeyi bozmamak için; Toprak, su, hava ve gürültü kirliliğine neden olmadan üretim yapmayı hedeflemekteyiz.