top of page
main-home-rev-slider-img-02.jpg
İŞ GÜVENLİĞİ.png

ÇEVRE VE İŞ GÜVENLİĞİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

İNELSAN İNŞAAT olarak çalışanlarımız ve çalışmalarımızdan etkilenebilecek herkes için "önce sağlık ve güvenlik" ilkesini benimsiyoruz.

İNELSAN İNŞAAT; Bu ilkeyi uygularken ülkemizdeki veya çalışılan ülkelerdeki yürürlükte bulunan tüm İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği mevzuatlarına, uluslararası anlaşmalara, imzaladığı sözleşme ve şartnamelere uymayı taahhüt etmektedir.

ÇEVRE POLİTİKASI

İNELSAN İNŞAAT olarak yaşadığımız çevrenin korunmasının ve iyileştirilmesinin, işimizin ayrılmaz bir parçası olduğu bilincindeyiz. İNELSAN İNŞAAT; faaliyetlerinin, çevre ile ilgili hususlarda ülkemizdeki veya çalışılan ülkelerdeki yasal zorunluluklara, uymayı taahhüt eder.
 

bottom of page