top of page

Çankırı Kızılırmak Hamzalı Sulaması - Sulama Kanalı İnşaatı

Sulama Kanalı İnşaatı

Yapıma Başlangıç Tarihi:                              Bitiş Tarihi:

15/12/2010

02/02/2015

Bölge Müdürlüğü-5.Bölge Ankara DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


MİKTARI (FİZİKİ) VE TÜRÜ: Kızılırmak Buğra ve Hamzalı Cazibe sulamaları kapsamında 79.602 m Beton kaplamalı ana kanal (sifonlar dahil), 13.773 m Borulu Anakanal,193.703 km açık kanal sulama şebekesi, 13.613 m Borulu sulama şebekesi, 150.258 m Drenaj ve tahliye şebekesi, 76.260 m Kızılırmak sağ ve sol seddeleri ile bunlar üzerindeki tüm sanat yapıları yapılmaktadır.


YAPILACAĞI YER: Proje Sahası Orta Kızılırmak havzası içerisinde, Ankara ilinin yaklaşık 100 km. kuzeydoğusunda, Kırıkkale ilinin 60 km kuzeyinde olup, Ankara ili Kalecik İlçesine bağlı Buğra köyünden başlayarak Çankırı İli Kızılırmak İlçesine kadar Kızılırmak nehri her iki sahili boyunca, 609 ile 570 kotları arasında yaklaşık 55 km uzunluğundaki bir sahayı içerisine almaktadır.

bottom of page