Gevaş Ayrımı-Bitlis Yolu Sanat Yapıları, Toprak İşleri ve Üst Yapı İşleri

TCK - Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü - Gevaş Ayrımı-Bitlis Yolu Sanat Yapıları, Toprak İşleri ve Üst Yapı İşleri

Yapıma Başlangıç Tarihi:                              Bitiş Tarihi:

14/09/2011

-

Bölge Müdürlüğü-11.Bölge Van DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


100.000 ton PMAT, 140.000 ton PMT, 270.000 m² Bitümlü Temel, 270.000 m² Binder, 250.000 m² Aşınma Tabakası yapılması.