top of page

Avrupa Bölgesi 5, Kısım Müteferrik Atıksu, Yağmursuyu Kanalı ve Dere Islahı İnşaatı yapım işi

Avrupa Bölgesi 5, Kısım Müteferrik Atıksu, Yağmursuyu Kanalı ve Dere Islahı İnşaatı yapım işi

Sözleşme Tarihi:                                            İşin Süresi:                                          Yüklenici:

6/3/2021

1095 GÜN

ÖZARAS-İNELSAN İŞ ORTAKLIĞI

İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

bottom of page