Sürdürülebirlik Politikası

Sürdürülebirlik Politikası


Dünya genelinde birçok farklı coğrafyada, mühendislik ve inşaat, enerji, gayrimenkul ve ticaret gibi farklı sektörlerde faaliyet gösteren İNELSAN İNŞAAT, iç ve dış paydaşlarına yönelik ekonomik, sosyal ve çevresel sorumluluklarının bilincinde bir kurumsal sürdürülebilirlik yönetimine sahiptir. İNELSAN İNŞAAT, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin bir imzacısı olarak, ekonomik, sosyal ve çevresel risklerini değerlendirmeyi, etkilerini analiz etmeyi, olumsuz etkilerini olabildiğince ortadan kaldırarak, olumlu etkilerini artırmak üzere planlama yapacağını ve tüm bu unsurlarının yanı sıra etik, adil, şeffaf, yasalara uygun iş yapış şekliyle sürdürülebilir kalkınmaya hizmet etmeyi ve tüm bunları sağlayacak yönetim sistemlerini oluşturup, uygulayıp, sürekli olarak geliştireceğini taahhüt etmektedir.

Bu taahhüttü içeren Sürdürülebilirlik Politikası aşağıdaki unsurlardan oluşmaktadır:

  • Merkezi Ankara’da bulunan öncü ve küresel bir şirket olarak, faaliyet gösterdiğimiz tüm sektörlerde yüksek kalitede ürün ve hizmetler sunarız.
  • Gerçekleştirdiğimiz projeler ile ülkelerin kalkınmasına ve refahına katkı sağlar; yaptığımız işlerde iş güvenliğini, kaliteyi ve uygun maliyeti ön plana koyarak güvenilirliği sağlarız.
  • İşimizi etik, şeffaf ve hesap verebilir bir kurumsal yönetim anlayışıyla ve sürdürülebilir büyüme vizyonuyla yürütürüz.
  • Türkiye’de ve yurt dışında binlerce insana istihdam ve yerel ekonomilere katkı sağlarız. Bölge ihtiyaçlarına destek olarak yerel sosyo-ekonomik kalkınmaya katkıda bulunuruz.
  • Paydaş katılımına önem veririz. Kapsayıcı stratejimiz, paydaşlarımızın beklentilerini dikkate aldığı gibi risklerimizi azaltır ve uzun dönemli ve kalıcı ilişkiler kurmamıza yardımcı olur.
  • Çalıştığımız tüm coğrafyalarda insan haklarına saygı gösterir, her türlü ayrımcılığa karşı çıkar, fırsat eşitliğini teşvik ederiz ve iş ortaklarımızdan da aynı hassasiyeti bekleriz.
  • En öncelikli paydaşımız olan çalışanlarımızın sağlık ve güvenliklerini sağlamanın yanı sıra onlara adil ve katılımcı bir çalışma ortamı sunar, gelişimlerine yatırım yaparız.
  • Faaliyetlerimizin çevresel ve sosyal etkilerini ölçer ve değerlendiririz; olumsuz etkilerimizi azaltmaya yönelik süreçlerimizi iyileştiririz.
  • İklim değişikliğine yönelik mücadeleye destek olur, doğal kaynakların korunmasına özen gösteririz.
  • Eğitim, kültür, sanat ve spora yatırım yaparak yeni nesillerin gelişimine destek oluruz.