Kralkızı-Dicle 1. Merhale Projesi Kralkızı-Dicle 2. Kısım Ana Kanal İnşaatı

Kralkızı-Dicle 1. Merhale Projesi Kralkızı-Dicle 2. Kısım Ana Kanal İnşaatı

PROJE TAMAMLANMA DURUMU 100%
Proje Lokasyonu

Diyarbakır

Proje Türü


Başlama Tarihi

Bitirme Tarihi